കളരി പൂട്ടും ഒഴിവും part-14 best kalari self defence techniques

The%20ONLY%20Honest%20Make%20Money%20Offer%20You'll%20Find

The%20ONLY%20Honest%20Make%20Money%20Offer%20You'll%20Find

1- 2- 3- 4- 5- …

16 thoughts on “കളരി പൂട്ടും ഒഴിവും part-14 best kalari self defence techniques

  1. STORY WORLD MALAYALAM says:

    Kathrikapoot ottakoprapoot nowfalka kaal pinnileku vachitulla block cheyyunnathinu yathoru vitha kozappavumilla chuvadu ennu parayunnathu adikollathe nammude bodye safe akunna onnanu oru paadu gurukkan maar avaravarude rithiyil chuvadukal paranju kodukunnu kaal pinnileku vachu adi block cheythu athinu shesham nammal marmamo pooto enthumavate adutha pryogam cheyyumbol nammal kaal pinnil thanne vekkathe athe spotil thanne yethiraliyude kaalinte pirakilo allankil kaalinte aduthayito kaal munnileku vekunnu ithu valare athikam speed ode cheyyenda kariyamaanu ithallam nammal cheythu vijayam kanditulla kariyamaanu oro chuvadukalkum athintethaya rahasiya sobavamundu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.