അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ടെക്ക്‌നിക്കുകൾ I Self Defence Technics you must know

The%20ONLY%20Honest%20Make%20Money%20Offer%20You'll%20Find

The%20ONLY%20Honest%20Make%20Money%20Offer%20You'll%20Find

Subscribe us for more videos..

17 thoughts on “അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ടെക്ക്‌നിക്കുകൾ I Self Defence Technics you must know

 1. THE BEST OF ME says:

  പൊക്കം കുറഞ്ഞുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ Karate പഠിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല

 2. thayyil team says:

  കയ്യിനു പവറുള്ള ഒരാള് പവറില്ലാത്ത ഒരാളെ പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇതൊന്നും ഫലിക്കില്ലലോ

 3. Ajith Ravikumar says:

  സൂപ്പർ techniques….
  നെഞ്ചിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന തള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയെ എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക്‌ ചെയാം…. ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ…

 4. Shaji K R says:

  ചേട്ടാ അടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മക്ക് ചിന്തിച്ചു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.